Sponsoring

In 2014 werd Dorpshuis de Arne geprivatiseerd. Na een grondige renovatie van o.a. vloeren, keuken, verlichting, plafonds, gevelelementen, verwarming, audio- en videoapparatuur, inventaris, etc. werd ervoor gezorgd, dat de Arne voorbereid is op haar toekomst. Dit had de stichting nooit kunnen realiseren zonder de financiële bijdragen van onze sponsors. In 2020 mocht de stichting opnieuw zowel van het Oranje Fonds als het VSBfonds gelden ontvangen voor aanpassingen aan zowel het interieur als ook het exterieur. Onze hartelijke dank gaat dan ook uit naar deze geweldige sponsoren.

Hoofdsponsors

Oranje Fonds
Gemeente Middelburg
Europese Gemeenschap
VSB fonds

Sponsoring 2020

Het Oranje Fonds heeft de Stichting Verenigingsgebouw De Arne te Arnemuiden een subsidie toegekend van € 20.000,=. De stichting had een aanvraag ingediend voor het kunnen realiseren van diverse (noodzakelijke) verbeteringen aan het gebouw. Met dit geld gaat de stichting de toegankelijkheid verbeteren door het plaatsen van automatische schuifdeuren en zullen op het dak zonnepanelen worden geplaatst, die zullen zorgen voor een aanzienlijke besparing op de energiekosten als ook voor verduurzaming en lagere milieubelasting.

Het Oranje Fonds bouwt aan een sociale samenleving, waar mensen er voor elkaar zijn en iedereen mee kan doen. Daarom mobiliseert, versterkt en ondersteunt het zoveel mogelijk mensen en organisaties die zorgen dat niemand er alleen voor staat. De steun bestaat uit inspiratie, advies, kennis en geld. Het Fonds kan dit doen dankzij o.a. de Postcode Loterij, de Nederlandse Loterij, Vrienden en bedrijven, Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds.

Ook vanuit het VSBfonds mocht de stichting in 2020 een fantastisch bedrag besteden van € 20.000,= aan vervanging van de vloer in de foyer als ook dringende vervanging van de tafels in de grote zaal.

VSBfonds is één van de grootste particuliere vermogensfondsen van Nederland.  We bestaan sinds 1990 en hebben elk jaar 26 miljoen euro donatiebudget beschikbaar om te investeren in de kwaliteit van samenleven in Nederland. Wij ondersteunen initiatieven voor iedereen die actief wil meedoen aan de samenleving. In de vorm van donaties, praktische kennis en netwerken. 

Subsponsors

Aannemingsbedrijf Baas B.V., Bouwgroep Peters B.V., Raab Karcher bouwmaterialen, De Zeeuwse Alliantie Notarissen, Origin Media Venture, HGZ geveltechniek, Woningbouwvereniging Arnemuiden, Sturm en Dekker sloopbedrijf, Stichting Godshuizen Middelburg, Rabobank Coöperatiefonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, Maas & Haagoort Lampen en Roegiers de Koeijer Glaswerken