Over ons

Dorpshuis De Arne te Arnemuiden valt onder verantwoordelijkheid van de Stichting Verenigingsgebouw de Arne. Het bestuur zet zich in om het dorpshuis De Arne beschikbaar te houden voor de huidige gebruikers en alle inwoners van Arnemuiden en omgeving. Hierdoor is er een centrale plaats binnen de Arnemuidse gemeenschap voor diverse sociale, maatschappelijke en culturele activiteiten. Het bestuur van de Stichting draagt zorg voor instandhouding van dit dorpshuis. Onder haar verantwoordelijkheid vallen o.a. de juridische en financiële aspecten die met de instandhouding te maken hebben, maar ook de in- en uitwendige kwaliteit van het gebouw. Vanaf het moment waarop de stichting Dorpshuis de Arne renoveerde wordt er continu gewerkt om zowel intern als extern verbeteringen aan te brengen.

Stichting Verenigingsgebouw de Arne ziet toe op:

  • naleving van algemene en daarvan afgeleide regels ten aanzien van de veiligheid, openingstijden, horeca-activiteiten en evenementen
  • op de financiële draagkracht van de stichting en daarmee het voortbestaan van de Arne
  • algehele kwaliteit van het gebouw, inventaris
  • de exploitatie van het gebouw

Het bestuur

Wim Dodmond, voorzitter
Kees de Ridder, secretaris
Jan van Wijck, penningmeester
Jos Ventevogel, bestuurslid
Liesbeth Marteijn, bestuurslid
Martien Meedendorp, bestuurslid
Jacco Stroo, bestuurslid
Bestuursleden van Stichting Verenigingsgebouw De Arne