Disclaimer

Het bestuur van de Stichting Verenigingsgebouw De Arne verklaren dat de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. Desondanks kunnen de organisatie en alle personen die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de opbouw van deze website op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie op deze site. Zij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelen en/of beslissingen die zijn gebaseerd op de informatie die op deze website is te vinden.

Wanneer bezoekers van de website informatie of illustraties aantreffen en daar bezwaar tegen hebben, dan kan hij/zij dat kenbaar maken bij het secretariaat door het invullen van het contactformulier.

Webmaster Stichting Verenigingsgebouw De Arne

Arnemuiden, september 2019