Sponsoring

In 2014 werd Dorpshuis de Arne geprivatiseerd. Na een grondige renovatie van o.a. vloeren, keuken, verlichting, plafonds, gevelelementen, verwarming, audio- en videoapparatuur, inventaris, etc. werd ervoor gezorgd, dat de Arne voorbereid is op haar toekomst. Dit had de stichting nooit kunnen realiseren zonder de financiële bijdragen van onze sponsors.

Hoofdsponsors

Oranje Fonds
Gemeente Middelburg
Europese Gemeenschap
VSB fonds

Sponsoring 2020

Het Oranje Fonds heeft de Stichting Verenigingsgebouw De Arne te Arnemuiden een subsidie toegekend van € 20.000,=. De stichting had een aanvraag ingediend voor het kunnen realiseren van diverse (noodzakelijke) verbeteringen aan het gebouw. Met dit geld gaat de stichting de toegankelijkheid verbeteren door het plaatsen van automatische schuifdeuren en zullen op het dak zonnepanelen worden geplaatst, die zullen zorgen voor een aanzienlijke besparing op de energiekosten als ook voor verduurzaming en lagere milieubelasting.

Het Oranje Fonds bouwt aan een sociale samenleving, waar mensen er voor elkaar zijn en iedereen mee kan doen. Daarom mobiliseert, versterkt en ondersteunt het zoveel mogelijk mensen en organisaties die zorgen dat niemand er alleen voor staat. De steun bestaat uit inspiratie, advies, kennis en geld. Het Fonds kan dit doen dankzij o.a. de Postcode Loterij, de Nederlandse Loterij, Vrienden en bedrijven, Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds.

Subsponsors

Aannemingsbedrijf Baas B.V., Bouwgroep Peters B.V., Raab Karcher bouwmaterialen, De Zeeuwse Alliantie Notarissen, Origin Media Venture, HGZ geveltechniek, Woningbouwvereniging Arnemuiden, Sturm en Dekker sloopbedrijf, Stichting Godshuizen Middelburg, Rabobank Coöperatiefonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, Maas & Haagoort Lampen en Roegiers de Koeijer Glaswerken