Over ons

Dorpshuis De Arne te Arnemuiden valt onder verantwoordelijkheid van de Stichting Verenigingsgebouw de Arne. Het bestuur zet zich in om het dorpshuis De Arne beschikbaar te houden voor de huidige gebruikers en alle inwoners van Arnemuiden en omgeving. Hierdoor is er een centrale plaats binnen de Arnemuidse gemeenschap voor diverse sociale, maatschappelijke en culturele activiteiten. Het bestuur van de Stichting draagt zorg voor instandhouding van dit dorpshuis. Onder haar verantwoordelijkheid vallen o.a. de juridische en financiële aspecten die met de instandhouding te maken hebben, maar ook de kwaliteit van het gebouw. Vanaf het moment waarop de stichting Dorpshuis de Arne renoveerde wordt er continu gewerkt om zowel intern als extern verbeteringen aan te brengen.

Stichting Verenigingsgebouw de Arne ziet toe op:

  • naleving van algemene en daarvan afgeleide regels ten aanzien van de veiligheid, openingstijden, horeca-activiteiten en evenementen
  • op de financiële draagkracht van de stichting en daarmee het voortbestaan van de Arne
  • algehele kwaliteit van het gebouw, inventaris
  • de exploitatie van het gebouw

Het bestuur

Wim Dodmond, voorzitter
Kees de Ridder, secretaris
Agnes de Hamer, penningmeester
Jos Ventevogel, bestuurslid
Liesbeth Marteijn, bestuurslid
Martien Meedendorp, bestuurslid

Maatschappelijk betrokken

Eind mei 2019 stelde het Oranjefonds de stichting in de gelegenheid om in het kader van het Buurtcadeau een bedrag van € 3.000,= te besteden. De stichting koos ervoor om iets te doen in het algemeen maatschappelijk en sociaal belang van Arnemuiden en liet een schommel plaatsen op het speelveld aan de Dokstraat. Samen met burgemeester Mr. H.M. Bergmann en een vertegenwoordiger van het Oranjefonds werd deze in gebruik genomen.